"Các trọng tài nam phải làm gương cho trọng tài nữ"

Các trợ lý trọng tài nữ từ trái qua: Hà Thị Phượng, Trương Thị Lệ Trinh và Nguyễn Thị Hằng Nga. Ảnh: VFF
Các trợ lý trọng tài nữ từ trái qua: Hà Thị Phượng, Trương Thị Lệ Trinh và Nguyễn Thị Hằng Nga. Ảnh: VFF
Các trợ lý trọng tài nữ từ trái qua: Hà Thị Phượng, Trương Thị Lệ Trinh và Nguyễn Thị Hằng Nga. Ảnh: VFF
Lên top