Các đối thủ muốn “lật đổ” tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

Tuyển Việt Nam đối diện với nhiều thử thách tại AFF Cup 2020 khi là mục tiêu "lật đổ" của các đối thủ. Ảnh: H.A
Tuyển Việt Nam đối diện với nhiều thử thách tại AFF Cup 2020 khi là mục tiêu "lật đổ" của các đối thủ. Ảnh: H.A
Tuyển Việt Nam đối diện với nhiều thử thách tại AFF Cup 2020 khi là mục tiêu "lật đổ" của các đối thủ. Ảnh: H.A
Lên top