Các đội bóng tăng cường đá giao hữu, chờ ngày V.League 2021 tái xuất

Các đội bóng lên kế hoạch đá giao hữu trước ngày V.League 2021 trở lại. Ảnh: VPF
Các đội bóng lên kế hoạch đá giao hữu trước ngày V.League 2021 trở lại. Ảnh: VPF
Các đội bóng lên kế hoạch đá giao hữu trước ngày V.League 2021 trở lại. Ảnh: VPF
Lên top