Bưu điện Việt Nam bắt đầu chuyển phát 18.000 vé trận Việt Nam - Malaysia

Nhân viên bưu điện phân loại vé theo từng khu vực để chuyển phát vé.
Nhân viên bưu điện phân loại vé theo từng khu vực để chuyển phát vé.
Nhân viên bưu điện phân loại vé theo từng khu vực để chuyển phát vé.
Lên top