Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp tục dự bị trận Hà Nội - Naga World

Bùi Tiến Dũng vẫn chưa được thi đấu trận nào cho Hà Nội. Ảnh: HNFC
Bùi Tiến Dũng vẫn chưa được thi đấu trận nào cho Hà Nội. Ảnh: HNFC
Bùi Tiến Dũng vẫn chưa được thi đấu trận nào cho Hà Nội. Ảnh: HNFC
Lên top