Bùi Tiến Dũng lần đầu được bắt chính khai mạc V.League?

Bùi Tiến Dũng có thể được bắt chính trận khai màn V.League 2020. Ảnh: HCMFC
Bùi Tiến Dũng có thể được bắt chính trận khai màn V.League 2020. Ảnh: HCMFC
Bùi Tiến Dũng có thể được bắt chính trận khai màn V.League 2020. Ảnh: HCMFC
Lên top