Bùi Tiến Dũng bắt chính trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - TP.HCM

Thủ môn Bùi Tiến Dũng được trao cơ hội bắt chính. Ảnh: HCMFC
Thủ môn Bùi Tiến Dũng được trao cơ hội bắt chính. Ảnh: HCMFC
Thủ môn Bùi Tiến Dũng được trao cơ hội bắt chính. Ảnh: HCMFC
Lên top