Bùi Hoàng Việt Anh muốn học và rút kinh nghiệm để lớn hơn

Bùi Hoàng Việt Anh tự rút bài học cho bản thân sau mỗi sai lầm. Ảnh: Đông Đông
Bùi Hoàng Việt Anh tự rút bài học cho bản thân sau mỗi sai lầm. Ảnh: Đông Đông
Bùi Hoàng Việt Anh tự rút bài học cho bản thân sau mỗi sai lầm. Ảnh: Đông Đông
Lên top