Branko Ivankovic: Từ ứng viên của VFF đến người hùng của tuyển Oman

Tuyển Oman có chiến thắng lịch sử trước Nhật Bản với dấu ấu rất lớn của huấn luyện viên Branko Ivankovic. Ảnh: AFC.
Tuyển Oman có chiến thắng lịch sử trước Nhật Bản với dấu ấu rất lớn của huấn luyện viên Branko Ivankovic. Ảnh: AFC.
Tuyển Oman có chiến thắng lịch sử trước Nhật Bản với dấu ấu rất lớn của huấn luyện viên Branko Ivankovic. Ảnh: AFC.
Lên top