Bóng đá Thái Lan "lên đời" với 7.000 tỉ đồng bản quyền truyền thông

Bóng đá Thái Lan vẫn kiếm được rất nhiều tiền trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: Siam.
Bóng đá Thái Lan vẫn kiếm được rất nhiều tiền trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: Siam.
Bóng đá Thái Lan vẫn kiếm được rất nhiều tiền trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: Siam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top