Bóng đá Ấn Độ xem tuyển Việt Nam là tấm gương cần học hỏi

Tuyển Ấn Độ (áo xanh) tiến bộ chậm chạp trong khi tuyển Việt Nam có sự thăng tiến mạnh mẽ trong 4 năm qua. Ảnh: AFC.
Tuyển Ấn Độ (áo xanh) tiến bộ chậm chạp trong khi tuyển Việt Nam có sự thăng tiến mạnh mẽ trong 4 năm qua. Ảnh: AFC.
Tuyển Ấn Độ (áo xanh) tiến bộ chậm chạp trong khi tuyển Việt Nam có sự thăng tiến mạnh mẽ trong 4 năm qua. Ảnh: AFC.
Lên top