"Bó tay" với sự cẩu thả về hình ảnh của đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam

Hình ảnh cắt ra từ video huấn luyện viên Trần Minh Chiến trả lời phỏng vấn.
Hình ảnh cắt ra từ video huấn luyện viên Trần Minh Chiến trả lời phỏng vấn.
Hình ảnh cắt ra từ video huấn luyện viên Trần Minh Chiến trả lời phỏng vấn.
Lên top