Bình luận viên Quang Huy "hiến kế" cho công tác trọng tài V.League

Bình luận viên Quang Huy cho rằng ban trọng tài phải đánh giá được tính chất quan trọng của từng trận đấu để phân công cho hợp lý. Ảnh: Đông Đông
Bình luận viên Quang Huy cho rằng ban trọng tài phải đánh giá được tính chất quan trọng của từng trận đấu để phân công cho hợp lý. Ảnh: Đông Đông
Bình luận viên Quang Huy cho rằng ban trọng tài phải đánh giá được tính chất quan trọng của từng trận đấu để phân công cho hợp lý. Ảnh: Đông Đông
Lên top