Bình Dương trả Tấn Tài về Bình Định: Thương vụ cho mượn "có một không hai"

Hồ Tấn Tài về Bình Định từ V.League 2021. Ảnh: BFC
Hồ Tấn Tài về Bình Định từ V.League 2021. Ảnh: BFC
Hồ Tấn Tài về Bình Định từ V.League 2021. Ảnh: BFC
Lên top