Bình Dương loại Thanh Hóa bằng siêu phẩm của Hồ Tấn Tài

Hồ Tấn Tài (số 4) ghi bàn hiếm thấy đối với 1 hậu vệ để loại Thanh Hóa tại Cúp Quốc gia 2020.
Hồ Tấn Tài (số 4) ghi bàn hiếm thấy đối với 1 hậu vệ để loại Thanh Hóa tại Cúp Quốc gia 2020.
Hồ Tấn Tài (số 4) ghi bàn hiếm thấy đối với 1 hậu vệ để loại Thanh Hóa tại Cúp Quốc gia 2020.
Lên top