Bình Định tích cực tập luyện chờ V.League 2021 nối lại

Các cầu thủ Bình Định tập luyện tại sân Quy Nhơn với lực lượng gần như đầy đủ, chỉ vắng mỗi Hồ Tấn Tài. Ảnh: Dũng Nguyễn.
Các cầu thủ Bình Định tập luyện tại sân Quy Nhơn với lực lượng gần như đầy đủ, chỉ vắng mỗi Hồ Tấn Tài. Ảnh: Dũng Nguyễn.
Các cầu thủ Bình Định tập luyện tại sân Quy Nhơn với lực lượng gần như đầy đủ, chỉ vắng mỗi Hồ Tấn Tài. Ảnh: Dũng Nguyễn.
Lên top