Bình Định lên Gia Lai tập huấn, gấp rút cải tạo sân Quy Nhơn

Câu lạc bộ Bình Định có nhiều thay đổi mạnh mẽ để hướng đến V.League 2021. Ảnh: Nguyễn Đăng
Câu lạc bộ Bình Định có nhiều thay đổi mạnh mẽ để hướng đến V.League 2021. Ảnh: Nguyễn Đăng
Câu lạc bộ Bình Định có nhiều thay đổi mạnh mẽ để hướng đến V.League 2021. Ảnh: Nguyễn Đăng
Lên top