Bị sa thải vì chụp ảnh với... thi hài Maradona

Diego Molina (áo trắng) là một trong những người vận chuyển thi hài Maradona từ nhà xác đến dinh Tổng thổng Argentina. Ảnh: The Grosby.
Diego Molina (áo trắng) là một trong những người vận chuyển thi hài Maradona từ nhà xác đến dinh Tổng thổng Argentina. Ảnh: The Grosby.
Diego Molina (áo trắng) là một trong những người vận chuyển thi hài Maradona từ nhà xác đến dinh Tổng thổng Argentina. Ảnh: The Grosby.
Lên top