Bị Nam Định huỷ ký hợp đồng, ngoại binh Gramoz lên tiếng giải thích

Lên top