Bi hài cổ động viên trở thành “quân xanh” dài hạn cho Than Quảng Ninh

Lên top