Bế mạc giải Tay súng xuất sắc quốc gia 2020

Giải Tay súng xuất sắc quốc gia 2020 đã bế mạc ngày 18.10. Ảnh: Bùi Lượng
Giải Tay súng xuất sắc quốc gia 2020 đã bế mạc ngày 18.10. Ảnh: Bùi Lượng
Giải Tay súng xuất sắc quốc gia 2020 đã bế mạc ngày 18.10. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top