Bầu Hùng trả đội bóng cho tỉnh Quảng Ninh

Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ giải thể. Ảnh: Hoài Thu
Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ giải thể. Ảnh: Hoài Thu
Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ giải thể. Ảnh: Hoài Thu
Lên top