Bầu Đức lên kế hoạch đặc biệt kỷ niệm 20 năm làm bóng đá

Bầu Đức lên kế hoạch đặc biệt để mời các danh thủ từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai trở lại phố Núi trong 1 dịp đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bầu Đức lên kế hoạch đặc biệt để mời các danh thủ từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai trở lại phố Núi trong 1 dịp đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bầu Đức lên kế hoạch đặc biệt để mời các danh thủ từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai trở lại phố Núi trong 1 dịp đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top