Bầu Đức làm thế, khác gì "cách ly" Hoàng Anh Gia Lai khỏi bóng đá

Bầu Đức từng hơn 1 lần doạ bỏ bóng đá. Ảnh: Đăng Văn
Bầu Đức từng hơn 1 lần doạ bỏ bóng đá. Ảnh: Đăng Văn
Bầu Đức từng hơn 1 lần doạ bỏ bóng đá. Ảnh: Đăng Văn
Lên top