Bầu Đức động viên huấn luyện viên Văn Sỹ: "Nam Định đá hay lắm"

Bầu Đức đến động viên đội Nam Định sau trận thua sát nút trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bầu Đức đến động viên đội Nam Định sau trận thua sát nút trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bầu Đức đến động viên đội Nam Định sau trận thua sát nút trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top