Bầu Đức đặc biệt

Bầu Đức khi còn là Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: Đ.Đ
Bầu Đức khi còn là Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: Đ.Đ
Bầu Đức khi còn là Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: Đ.Đ
Lên top