Bầu Đức, bầu Thắng muốn thành lập đội bóng Ông Bầu trong tương lai

Bầu Đức lẫn bầu Thắng, bầu Hải đều có khát khao làm bóng đá sạch, nung nấu nhiều ý định trong tương lai. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bầu Đức lẫn bầu Thắng, bầu Hải đều có khát khao làm bóng đá sạch, nung nấu nhiều ý định trong tương lai. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bầu Đức lẫn bầu Thắng, bầu Hải đều có khát khao làm bóng đá sạch, nung nấu nhiều ý định trong tương lai. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top