Bầu Bình đưa Cao Văn Triền, Danh Trung sang J.League thi đấu

Cao Văn Triền sẽ sang Nhật Bản thi đấu vì mục đích phát triển bóng đá bền vững của bầu Bình. Ảnh: Thanh Vũ.
Cao Văn Triền sẽ sang Nhật Bản thi đấu vì mục đích phát triển bóng đá bền vững của bầu Bình. Ảnh: Thanh Vũ.
Cao Văn Triền sẽ sang Nhật Bản thi đấu vì mục đích phát triển bóng đá bền vững của bầu Bình. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top