Bất ngờ hoãn bốc thăm AFF Cup 2020

Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 tạm hoãn. Ảnh: AFF
Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 tạm hoãn. Ảnh: AFF
Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 tạm hoãn. Ảnh: AFF
Lên top