Bất cập ngày phát vé cho thương binh: Nhiều vé được tuồn cho phe vé chợ đen

Vé được sang tay ngay lập tức sau khi VFF tiến hành trả vé.
Vé được sang tay ngay lập tức sau khi VFF tiến hành trả vé.
Vé được sang tay ngay lập tức sau khi VFF tiến hành trả vé.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top