Báo Trung Quốc tin tuyển Việt Nam tạo bất ngờ trước Australia

Tuyển Việt Nam ăn mừng bàn mở tỉ số vào lưới Saudi Arabia. Ảnh: AFC
Tuyển Việt Nam ăn mừng bàn mở tỉ số vào lưới Saudi Arabia. Ảnh: AFC
Tuyển Việt Nam ăn mừng bàn mở tỉ số vào lưới Saudi Arabia. Ảnh: AFC
Lên top