Báo Thái: "Tuyển Việt Nam sẽ giảm sức mạnh nếu vắng Văn Hậu"

Lên top