Báo động chất lượng trọng tài V.League 2020

Tổ trọng tài điều khiển trận Nam Định - HAGL. Ảnh: VPF
Tổ trọng tài điều khiển trận Nam Định - HAGL. Ảnh: VPF
Tổ trọng tài điều khiển trận Nam Định - HAGL. Ảnh: VPF
Lên top