Bận hỏi vợ, Công Phượng lỡ trận đấu ở vòng 3 V.League 2020

Công Phượng sẽ không cùng TPHCM đến Hải Phòng vì bận hỏi vợ. Ảnh: Viên Đình
Công Phượng sẽ không cùng TPHCM đến Hải Phòng vì bận hỏi vợ. Ảnh: Viên Đình
Công Phượng sẽ không cùng TPHCM đến Hải Phòng vì bận hỏi vợ. Ảnh: Viên Đình
Lên top