Án phạt nào cho Hoàng Thịnh sau khi khiến Hùng Dũng gãy chân?

Hoàng Thịnh có thể bị treo giò từ 1 đến 2 năm sau pha vào bóng khiến Hùng Dũng gãy chân. Ảnh: Minh Dân
Hoàng Thịnh có thể bị treo giò từ 1 đến 2 năm sau pha vào bóng khiến Hùng Dũng gãy chân. Ảnh: Minh Dân
Hoàng Thịnh có thể bị treo giò từ 1 đến 2 năm sau pha vào bóng khiến Hùng Dũng gãy chân. Ảnh: Minh Dân
Lên top