Ai mới là huấn luyện viên tại Hoàng Anh Gia Lai?

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đứng chỉ đạo các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hoài Thu
Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đứng chỉ đạo các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hoài Thu
Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đứng chỉ đạo các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hoài Thu
Lên top