Ai đủ tâm huyết để thay thế ông Hùng "bói cá" ở Hải Phòng?

Lên top