AFF Cup dời sang năm 2021 là "cứu" V.League 2020

VFF sẽ không phải bận tâm hoàn thành sớm V.League để tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ảnh: VPF.
VFF sẽ không phải bận tâm hoàn thành sớm V.League để tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ảnh: VPF.
VFF sẽ không phải bận tâm hoàn thành sớm V.League để tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ảnh: VPF.
Lên top