2 trọng tài VFF không vượt qua phần thi thể lực

VFF tiến hành kiểm tra thể lực trọng tài. Ảnh: VFF
VFF tiến hành kiểm tra thể lực trọng tài. Ảnh: VFF
VFF tiến hành kiểm tra thể lực trọng tài. Ảnh: VFF
Lên top