18h30, Indonesia vs Việt Nam: "Quân tử trả thù... 20 năm chưa muộn"

Ảnh: Trọng Đạt.
Ảnh: Trọng Đạt.
Ảnh: Trọng Đạt.
Lên top