10 phút của bầu Đức và lời hứa kiếm 400 tỉ của ông Cấn Văn Nghĩa

Ông Cấn Văn Nghĩa đã chính thức từ chức Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: VFF
Ông Cấn Văn Nghĩa đã chính thức từ chức Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: VFF
Ông Cấn Văn Nghĩa đã chính thức từ chức Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: VFF
Lên top