Zouma, Jorginho và Alonso: Những "vật tế thần" tại Stamford Bridge

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Lên top