Zidane và các học trò chưa thể về nhà vì bão tuyết

Real Madrid vẫn di chuyển tới Pamplona vào thứ Sáu tuần trước trong điều kiện thời tiết bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết Filomena. Ảnh: Real Madrid
Real Madrid vẫn di chuyển tới Pamplona vào thứ Sáu tuần trước trong điều kiện thời tiết bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết Filomena. Ảnh: Real Madrid
Real Madrid vẫn di chuyển tới Pamplona vào thứ Sáu tuần trước trong điều kiện thời tiết bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết Filomena. Ảnh: Real Madrid
Lên top