Zidane bắt đầu chán Real Madrid: Ngày chia tay đã đến rất gần

Zidane chuẩn bị được thay thế? Ảnh: AFP.
Zidane chuẩn bị được thay thế? Ảnh: AFP.
Zidane chuẩn bị được thay thế? Ảnh: AFP.
Lên top