Xuân Trường nổi nóng với Kim Dong-su: Nếu có lỗi, cứ đổ lên đầu Kiatisak

Xuân Trường có 90 phút không như ý trên sân Hà Tĩnh. Ảnh: VPF
Xuân Trường có 90 phút không như ý trên sân Hà Tĩnh. Ảnh: VPF
Xuân Trường có 90 phút không như ý trên sân Hà Tĩnh. Ảnh: VPF
Lên top