Xavi bóng gió “không muốn về”, Barca có lo lắng?

Xavi Hernandez đang có thành công bước đầu tại Qatar. Ảnh: AFP
Xavi Hernandez đang có thành công bước đầu tại Qatar. Ảnh: AFP
Xavi Hernandez đang có thành công bước đầu tại Qatar. Ảnh: AFP
Lên top