World Cup tổ chức 2 năm/lần từ 2028: Kế hoạch táo bạo của Wenger và FIFA

Arsene Wenger là người có đầu óc chiến lược rất đáng nể. Ảnh: FIFA
Arsene Wenger là người có đầu óc chiến lược rất đáng nể. Ảnh: FIFA
Arsene Wenger là người có đầu óc chiến lược rất đáng nể. Ảnh: FIFA
Lên top