World Cup 2022 tại Qatar: Hơn cả một ngày hội bóng đá

Cổ động viên đến Qatar xem World Cup 2022 sẽ được trải nghiệm bầu không khí mang đậm bản sắc văn hóa của quốc gia này. Ảnh: AFP.
Cổ động viên đến Qatar xem World Cup 2022 sẽ được trải nghiệm bầu không khí mang đậm bản sắc văn hóa của quốc gia này. Ảnh: AFP.
Cổ động viên đến Qatar xem World Cup 2022 sẽ được trải nghiệm bầu không khí mang đậm bản sắc văn hóa của quốc gia này. Ảnh: AFP.
Lên top