World Cup 2022: Bóng đá có thật sự mang lại thay đổi cho Qatar?

Al-Thumama, một trong những sân vận động vừa được hoàn tất để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2022. Ảnh: AFP
Al-Thumama, một trong những sân vận động vừa được hoàn tất để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2022. Ảnh: AFP
Al-Thumama, một trong những sân vận động vừa được hoàn tất để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2022. Ảnh: AFP
Lên top