Weigl và Zivkovic phải nhập viện sau khi xe buýt Benfica bị ném đá

Ảnh: Julian Weigl
Ảnh: Julian Weigl
Ảnh: Julian Weigl
Lên top